Om RIA

RIA flyttet i 2004 til Haugåsstubben 5 etter å ha pusset opp lokalene. De nye lokalene huser bl.a. store kontorer til de ansatte, møterom, lab for testing og oppsett av systemer og et stort verksted hvor både store og små tavler blir bygget.

bygg
Verkstedet har alle nødvendige innretninger. Lasterampe, hydraulisk lift i sammenheng med lasterampe, god plass, testutstyr for de fleste tester.

omria1